Kenzül Arş Duası Tam Hali (Türkçe)

Kenzül Arş Duası Tam Hali (Türkçe)

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym

*Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh

*Bismillahir rahmanir rahıymi elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Yes’elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anin mübinin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Eta emrullahi fe la testa’cilühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ta ha ma enzelna aleykel kur’ane le teşka *Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıymün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kad eflehal mü’minüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ta sin tilke ayatül kur’ani ve kitabin mübin

*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elhamdü lillahi fatıris semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya sin vel kur’anil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ves saffati saffen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sad vel kur’ani ziz zikri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim tenzilün miner rahmanir rahıymi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim ayn sin kaf aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim vel kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ha mim tenzilül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kaf vel kur’anil mecidi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vez zariyati zerven aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vet türi ve kitabin mestürin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ven necmi iza heva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ikterabetis saatü venşekkal kameru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Allemel kur’ane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İza vekaatil vakıatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyehüllezine amenü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İza caekel münafiküne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke ya ribbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elhakkatü mel hakkatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Seele sailün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühel müzzemmilü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ya eyyühel müddesiru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Hel eta alel insani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vel mürselati urfen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Amme yetesaelüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ven naziati ğarkan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Abese ve tevalla aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İzeş şemsü küvvirat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İzes semaünfetarat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Veylül lil mütaffifine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İzes semaünşekkat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vessemi zatil bürüci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ves semai vet tarikı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Sebbihısme rabbikel a’lellezi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Lauksimü bi hazel beledi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Veş şemsi ve duhaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vel leyli iza yağşa aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Ved duha vel leyli iza seca aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elem neşrah leke sadrake aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vet tiyni vez zeytüni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Lem yekünillezine keferü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İza zülziletil erdu zilzaleha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vel adiyati dabhan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*El kariatü mel kariatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Elhakümüt tekasürü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Vel asri innel insane le fi husrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Li iylafi kurayşin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İnna a’taynakel kevsera aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kul ya eyyühel kafirüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*İza cae nasrullahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Tebbet yeda ebi lehebin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kul hüvellahü ehadün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym

*Kul eüzü bi rabbin nasi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeate aşera ve mieti süveril kur’aniyyeti aleyka ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb’ıyne elfe kelimetil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb’ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil kur’ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil kur’ani fi tis’ın ve tis’ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur’ani fi sittin ve tis’ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil kur’ani fi selasin ve tis’ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur’ani fisna ve tis’ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur’ani fi seb’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil kur’ani fi tis’ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil kur’ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur’ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil kur’ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil kur’ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’an fi selasetin ve seb’ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve tis’ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil kur’ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil kur’ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil kur’ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil kur’ani fi tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil kur’ani fi elfin ve tis’ımietin ve tis’ıyne mevdıan ve tis’ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti tis’ın ve ışrine harfel kur’anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb’ı vel eradıynes seb’ı aleyke ya rabbi ve es’elüke bş hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a’yünil mazlümine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca’ferin ve bi hurmeti aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma’müri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil meş’aril harami aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi bihi ye’huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya’kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi ve es’elüke hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*Verzukna rü’yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan*Bi rahmetike ya erhamerrahımin.

Kenzül Arş Duası Faziletlerini okumak için lütfen tıklayınız

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Yorum Yaz