Akrep Erkeği Yıldıznamesi

Akrep Erkeği Yıldıznamesi

Bu burcun tesiri altında doğan, orta boylu, buğday benizli, mavi gözlü, yuvarlak çehreli, büyük ağızlı, sarı saçlı, tabiatı hayır toplayan, mazarratı sever, ahbâbına muarız (saldıran) bir adamdır.

Bunda da üç vecih vardır.

Birinci Vecih: Merih’e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, mavi gözlü, sarı saçlı, ince ve açık kaşlı, yuvarlak çehreli, kırmızı dudaklı, orta boylu, mütenasip endâmlı olur. Hilekâr ve lisânı akrep gibi sokucu, çok karıştırıcıdır. Karnında bir alamet, tenâsül uzvunda ufak bir ben vardır.

İkinci Vecih: Şems nâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, kısaca boylu, koyu mai (mavi) gözlü, seyrek kaşlı, zevk ve safayı, iş-u nuşu sever, kadınlara meyyâl, şehveti kuvvetli, göğsü darca, omuzları kalkık olur. Düşmanı çoktur. Göz ağrısına müsaittir. Yüzünde bi alamet vardır. Kendisine her türlü zarar ve hasarı isteyen bir düşmanı vardır.

Üçüncü Vecih: Zühre’ye Mütenâzır olursa, pembe benizli, orta boylu, güzel kaş ve gözlü, kestane renkli saçlı, kadınlara meyyâl, eğlence ve çalgıyı sever, herkese dost, iyi ve kötüye ikrâm ve in’am eer, kâh zengin ve kâh fakir, son hayatında zengin olur. Muradına erişir. Nimet ve refâhla vefât eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih’tir. Hayatı iyi ve maişeti orta olur. Kâh servet ve sâman sahibi, kâh fakirliğe düçâr olur. Bâzen refâhta, bâzen müşkilâtta yaşar. Yaşı büyüdükçe rızkı artar, hâli salâh kazanıp şânı yüce olur.

Mal ve Kesbi Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri’dir. Kazanır ve eline mal geçerse de zevk ve safaya, eğlence ve oyuna sarfeder. Fakirlik ve zarurete düçâr olur. Sonra yine refâh ve zenginliğe erişir.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl’dir. Kardeşlerinin ekserisi kız, azı erkek olur. Talii sahibiolan kimse, cümlesinin güzeli ve iyisidir. Ekserisini defneder. Aralarında kâh ülfet (yakınlık), kâh düşmanlık olur.

Baba ve Anası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Küçükken ebeveyninden bahtı yoktur. Vâlidesi, pederinden evvel vefât eder. Eline bunlardan miras geçmez. Baba ve anasından -itaatsizliği sebebiyle- hayır duaya nâil olamaz.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri’dir. İlk evlâdı kız olursa da çoğu erkektir. Ekserisi vefât eder. Bunlardan birinden çok hayır görür ve onun yüzünden refâha erer.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Müşteri’dir. Hastalıkları ekseriyetle soğuk almak, humma, safra galebesi, baş dönmesidir. Yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti içer ve ara sıra müshil alarak tabiatı tanzim ederse fayda görür.

Zevcesi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre’dir. Başından iki nikâh geçer. Eğer bunun göğsünde bir ben var ise, ondan veyâhut göğsünde bir ben olan kadından çok kahır ve azap çeker. Gençken kadınlar indinde mahbub ve muhterem olur. Kendisi de onlara çok meyleder.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid’dir. 3 yaşından 40 yaşına kadarki ömründe bu burç ve yıldız taliinde olan senelerde korku vardır. Eğer bunları geçirir ise 74 sene ömür sürer. Çarşamba günü hasta olursa, o hastalıktan vefât eder.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer’dir. Salı günü kıble tarafına başlayan seferi hayırlıdır. Onun için kara ve deniz seferi müsavi (eşit)dir. Hiçbirinden fayda görmez.Yalnız yorgunluğu ve zahmeti kâr kalır. Belki de bir hırsıza tesadüf eder ve zarar görür.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Eser ve talii Güneş’tir. Ekâbir, hâkimler ve hükümet erbâbı katında muazzez ve muhterem olur. Kadri yüce bir kimse tarafından yüksek bir mertebeye erişir. Yahut sanat ve ticâretinde ileri gidip şöhret ve şeref jazanır. Muhitine göre yüksek mevkiye çıkar.Herkes kendini sever ve hürmet eder.

Amal ve Arzusu Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid’dir. Amal ve arzusunda sabit olur. Bir şeye azmederse muvaffak olmadıkça ondan vazgeçmez. İstediği ve ümit ettiği şeye de erişir. Sireti güzel ve akıbeti iyi olur.

Düşmanları ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre’dir. Aile ve akrabasından düşmanı ve hasetçisi çok olur. En büyük düşmanı, yüzünde bir alamet ve ayağında yanık eseri olan esmer benizli bir erkektir. Böyle birinden hazer üzeri olmalıdır (uzak durmalıdır). Dost ve zevce olmak üzere Seretan, Akrep ve Hut gibi talii mai (hava) olanlar muvafık (dost) olup Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri (ateş) olanlardan sakınması lâzımdır.

En hayırlı at, doru ve kısrak olup en münâsip elbisesi ise pamuk ve beyazdır. 
Madeni, gümüş; taşı ise akiktir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz